Odpolední teamová soutěž v oblastech znalostních, cvičebních, dovednostních.