Pro koho je karate kemp určen

KARATISTY AKADEMIE – DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÍ

Karatisté budou mít tréninky 2x denně a budou rozděleni do skupin dle věku a jejich technického stupně. Tréninky budou probíhat venku a v kryté společenské místnosti na hotelu.

Minimální věková hranice dětí bez rodičů je 7 let, s rodiči 6 let. Horní věková hranice není omezena.